قوانین بیگرسافت

پشتیبانی از محصولات

پشتیبانی از محصولات در قالب تیکت بوده که کاربر بعد از خرید محصولات می تواند به راحتی از پنل کاربری خود استفاده کند.

خدمات پشتیبانی 1 ساله تضمین‌شده به مدت 1 سال از تاریخ ثبت سفارش (به صورت لحظه ای نخواهد بود) و با حداکثر زمان پاسخگویی 24 ساعت (به‌جز روزهای تعطیل رسمی) برای هر تیکت می باشد.

شرایط مرجوعی محصولات

مستفاد از ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی و بند ه ماده 1 آیین‌نامه اجرایی مواد ۳۸ و ۴۲ قانون تجارت الکترونیکی، مقررات مرجوعی مشمول محصولات بیگرسافت که بنا بر طبیعت آن‌ها امکان باز پس دادن آن‌ها وجود ندارد نمی‌شود.

به دلیل دیجیتالی بودن تمامی محصولات بیگرسافت ، هیچ کدام از محصولات سایت بیگرسافت قابل استرداد نبوده.