قوانین بیگرسافت

پشتیبانی از محصولات

پشتیبانی از محصولات در قالب تیکت بوده که کاربر بعد از خرید محصولات می تواند به راحتی از پنل کاربری خود استفاده کند.

خدمات پشتیبانی 1 ساله تضمین‌شده به مدت 1 سال از تاریخ ثبت سفارش (به صورت لحظه ای نخواهد بود) و زمانیکه تیم پشتیبانی براساس اولویت تیکت ها به تیکت مدنظر برسند پاسخ آن را ارسال می کنند. (به‌جز روزهای تعطیل رسمی)

شرایط مرجوعی محصولات

مستفاد از ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی و بند ه ماده 1 آیین‌نامه اجرایی مواد ۳۸ و ۴۲ قانون تجارت الکترونیکی، مقررات مرجوعی مشمول محصولات بیگرسافت که بنا بر طبیعت آن‌ها امکان باز پس دادن آن‌ها وجود ندارد نمی‌شود.

به دلیل دیجیتالی بودن تمامی محصولات بیگرسافت ، هیچ کدام از محصولات سایت بیگرسافت قابل استرداد نبوده.